Your address will show here +12 34 56 78

โหวตเพลงฮิตยอดนิยมไต้หวัน
ชิงรางวัลกับอาร์ทีไอ

กติกา

อาร์ทีไอขอเชิญชวนแฟนรายการติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินชื่อดังไต้หวัน โดยร่วมโหวตผลงาน MV ใน YouTube ของศิลปินไต้หวันที่มียอดวิวเกินกว่า 100 ล้านวิว ที่คุณคิดว่า “สุดยอดไร้เทียมทาน” ระหว่างวันที่ 2 – 30 ก.ย. 2562 ลุ้นรับรางวัลจาก Rti อาทิ PAPERANG เครื่องพิมพ์ไร้หมึก, กล้องแอ็กชัน และลำโพงบลูทูธ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมสนุกได้โดยการแชร์ทางหน้า facebook พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ ทัมป์ไดรฟ์รูปเครื่องดนตรี และถ้วยน้ำพับได้ เป็นต้น.(FB:https://pse.is/L78X8)

รางวัล

รางวัลที่ 1

PAPERANG เครื่องพิมพ์ไร้หมึก

รางวัลที่ 2

กล้องแอ็กชันกันน้ำ 1080p

รางวัลที่ 3

ลำโพงบลูทูธ

รางวัลที่ 4

สายรัดข้อมือนำโชค

รางวัลที่ 5

ถ้วยคนน้ำอัตโนมัติ

รางวัลที่ 6

ไมโครโฟนบลูทูธ

รางวัลที่ 7

เครื่องรับสัญญาณบลูทูธมินิ

รางวัลปลอบใจ

กล่องเก็บของรูปตัวโน้ตน่ารัก

รางวัลกดแชร์ 1

ทัมป์ไดรฟ์รูปเครื่องดนตรีสไตล์จุ๋มจิ๋ม

รางวัลกดแชร์ 2

ถ้วยน้ำพับได้ 16 ออนซ์ สีเขียว FoFoCup

รางวัลกดแชร์ 3

สติกเกอร์ไลน์

โหวตเลย

ข้อควรทราบ

◎ข้อควรระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและที่อยู่ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับรางวัล หากข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดต่อหรือแจ้งผลการจับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจสอบและรับรองว่า ข้อมูลทุกอย่างไม่มีการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากมีเหตุดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือยกเลิกสิทธิในการรับรางวัล
3.ของรางวัลทุกอย่างจะมีขนาด สี และคุณสมบัติตามของจริงที่จัดส่งไปให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ส่วนรูปที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ในกรณีเหตุสุดวิสัย อาร์ทีไอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัล หรือยกเลิกกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน และหากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป อาร์ทีไอมีสิทธิ์ยกเลิก ยุติ เปลี่ยนแปลงหรือระงับการจัดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดเงื่อนไขกติกาของกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะยกเลิกคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้นั้นทันที รวมทั้งสงวนสิทธิ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทำให้เกิดความเสียหายแก่กิจกรรมที่จัดขึ้น
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมของ 11 ภาษา หากของรางวัลบางอย่างมีจำนวนเกิน 11 ชิ้น ก็จะจัดสรรจับสลากตามสัดส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละภาษา ดังนั้น จึงอาจมีรายชื่อผู้โชคดีของแต่ละภาษาที่ไม่เท่ากัน
6. ของรางวัลจากการโหวตและของรางวัลจากการแชร์ข้อมูลกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งสองรายการพร้อมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับสลาก หากบุคคลคนเดียวกันโชคดีจับสลากได้รางวัลทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลที่จับได้ครั้งแรกเพียงรางวัลเดียว
7.เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ จะอยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของอาร์ทีไอเท่านั้น

◎ ข้อควรระวังในการรับรางวัล
1.หลังจากทางสถานีได้ประกาศผลแล้ว ทีมงานจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องตอบกลับพร้อมทั้งกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางอาร์ทีไอ ภายใน 7 วัน
2.หากการจัดส่งของรางวัล/เงินรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เกิดความเสียหาย ล่าช้า ผิดพลาดหรือสูญหาย เนื่องจากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้เกิดความผิดพลาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบ

◎สิทธิและภาระผูกพันของผู้ได้รับรางวัล (รายละเอียดให้ยึดถือฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ)
1. ผู้ได้รับเงินรางวัลและของรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 20,000 เหรียญไต้หวัน มีสัญชาติไต้หวันจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ในกรณีเป็นชาวต่างชาติจะถูกหักภาษี 20% ในทุกกรณีไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด โดยผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งใบแจ้งการหักภาษีไปให้กับผู้รับรางวัลเมื่อสิ้นสุดปีภาษี
2. หากผู้รับรางวัลต้องยื่นแสดงภาษีเงินรางวัล จะต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ให้แก่ผู้จัดกิจกรรม เพื่อขอรับรางวัลต่อไป
3.หากได้รับรางวัลเป็นเงินสด อาร์ทีไอมีสิทธิ์ดำเนินการหักภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากเงินรางวัล ส่วนของรางวัลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินรางวัลก่อน จึงสามารถรับรางวัลได้

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

อาร์ทีไอจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบนหน้าเว็บไซต์กิจกรรมในวันที่ 20 ตุลาคม 2562