ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 20 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศทั้งหมด นรม. ชี้ ยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน

32

ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคติดต่อแถลงในวันที่ 24 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 20 รายเป็นชาย 7 ราย หญิง 13 ราย อายุตั้งแต่ 5- 60 ปี เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศของผู้ที่เดินทางมาจาก อังกฤษ ไอร์แลนด์ อิตาลี ตุรกี อินโดนีเซีย สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐฯ ไทย เยอรมัน เบลเยี่ยม ศูนย์บัญชาการฯ เน้นว่าการระบาดในล็อตนี้ล้วนแต่มาจากต่างประเทศ 

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในไต้หวันขณะนี้ มีจำนวนรวม 215 ราย เสียชีวิต 2 รักษาหายแล้ว 29 ราย ที่เหลืออาการทรงตัวและยังรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

การระบาดโควิด-19 ลุกลามกว้างขึ้นในทั่วโลก มีผู้เสนอแนะให้ ปธน. ประกาศภาวะฉุกเฉิน นรม. ซูเจิชาง ข้อซักถามที่สภานิติบัญญัติ ในวันที่ 24  รัฐบาลดำเนินการทีละขั้นตอน หากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเปลี่ยนแปลงรับมือไม่ได้หรือการระบาดควบคุมไม่ได้ จนถึงระดับหนึ่ง จึงจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่หวังว่าจะไม่เกิดภาวะเช่นนี้ ปัจจุบัน กฎหมายและเครื่องมือต่างๆ ยังเพียงพอรับมือ