สนามบินเถาหยวนมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารทะลุหลักหมื่นต่อวันครั้งแรก นับตั้งแต่เผชิญการระบาดโควิด-19 เมื่อเดือน เม.ย. 64

24
สนามบินเถาหยวนมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารทะลุหลักหมื่นต่อวันครั้งแรก นับตั้งแต่เผชิญการระบาดโควิด-19 เมื่อเดือน เม.ย. 64

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัทท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนแถลงว่า นับตั้งเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ท่าอากาศนานาชาติเถาหยวนก็มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณหลักพัน จนกระทั่งศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศผ่อนคลายมาตรการบริเวณพรมแดนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินเถาหยวน, ญาติพี่น้องสามารถไปรับส่งผู้โดยสารที่สนามบิน และลดระยะเวลากักตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังไต้หวัน ฯลฯ ก็ส่งผลให้อัตราการขนส่งผู้โดยสารต่อวันเพิ่มขึ้นจนทะลุหลักหมื่นเป็นครั้งแรก คือจำนวน 14,700 คนครั้ง

     บริษัทท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนกล่าวว่า ปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมด 530,000 คนครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็น 37.7% และเป็นเติบโตขึ้นติดต่อกัน 4 เดือนในปีนี้นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญานชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในสนามบินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ค่อยๆ คลี่คลาย โดยในช่วงการแพร่ระบาดตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สนามบินก็ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างและระบบต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับผู้โดยสารหลังฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบ New normal

     ทั้งนี้จากข้อมูลระหว่างวันที่ 15-28 มิ.ย. หลังจากผ่อนคลายมาตรการบริเวณพรมแดนพบว่า มีผู้โดยสารเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวนเฉลี่ยวันละ 549 คน โดยสูงที่สุดต่อวันคือ 1150 คน ขณะที่การรับและส่งโดยญาติพื่น้องคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ของผู้โดยสารขาเข้า และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโดยภาพรวมการดำเนินมาตรการในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:มนภรณ์ ไชยวุฒิ
แหล่งข่าว : Rti