ไต้หวันผ่อนปรนมาตรการข้ามพรมแดน ตั้งแต่ 25 ก.ค. 65 อนุญาตให้ชาวต่างชาติสอดคล้องเงื่อนไข 6 ประเภท ขอวีซ่าเดินทางเข้าไต้หวันได้

18
ไต้หวันผ่อนปรนมาตรการข้ามพรมแดน ตั้งแต่ 25 ก.ค. 65 อนุญาตให้ชาวต่างชาติสอดคล้องเงื่อนไข 6 ประเภท ขอวีซ่าเดินทางเข้าไต้หวันได้

     สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในไต้หวันชะลอตัวลงอย่างช้าๆ จึงมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการข้ามพรมแดน โดยหลังจากประเมินถึงปัจจัยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ กิจกรรมทางสังคม การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รวมถึงการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ การป้องกันการแพร่ระบาด กำลังทางการแพทย์ และสถานการณ์โควิด-19 ในระดับนานาชาติอย่างครอบคลุมแล้ว ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงประกาศในวันนี้ (19 ก.ค.) ว่า ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่สอดคล้องกับเงื่อนไข 6 ประเภทคือ กลุ่มอาสาสมัคร, ผู้เผยแพร่ศาสนา, นักวิจัย, นักศึกษาฝึกงาน, กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และโครงการ WORK AND TRAVEL สามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าพิเศษเพื่อเดินทางเข้ามายังไต้หวันได้ ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมชาวฮ่องกงและมาเก๊า

     นอกจากนี้หวังปี้เซิ่ง (王必勝) ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันยังประกาศผ่อนคลายมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน และกลุ่มคนทำงานกลางแจ้ง ไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย การออกกำลังกายในร่มหรือกลางแจ้ง การถ่ายภาพ หากเว้นระยะห่างทางสังคมได้เหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ยังคงต้องพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:มนภรณ์ ไชยวุฒิ
แหล่งข่าว : Rti