นรม.ซูเจิงชางชี้ ประเมินความต้องการของนักธุรกิจต่างชาติ เพื่อปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศตามความเหมาะสม

26
นรม.ซูเจิงชางชี้ ประเมินความต้องการของนักธุรกิจต่างชาติ เพื่อปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศตามความเหมาะสม

     การประชุมขยายขอบเขตการป้องกันโรคเมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง(蘇貞昌) กล่าวขอบคุณศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันและกระทรวงคมนาคม ที่เพิ่มโควต้าสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นสัปดาห์ละ 40,000 คน ตามจำนวนผู้โดยสารขาเข้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเมินและสังเกตความต้องการของชาวไต้หวันและนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันล่วงหน้า เพื่อปรับเงื่อนไขและมาตรการควบคุมพรมแดนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14% โดยยุโรปเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อน ความเสี่ยงการแพร่ระบาดทั่วโลกยังคงสูง ผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19ในไต้หวัน สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยอาการรุนแรงมีแนวโน้มลดลง ผู้ป่วยอาการเบา และไม่แสดงอาการ มีสัดส่วนประมาณ 99.6% ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมีการเดินทางมากยิ่งขึ้น จึงต้องเฝ้าสังเกตและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด

     นายกรัฐมนตรีซูเจิงชางเผยว่า ในช่วงที่ทั่วโลกประสบกับวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากไต้หวันเลือกใช้มาตรการควบคุมการโรคควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล ทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศส่วนน้อยทั่วโลกที่ยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลง จึงขอให้ศูนย์บัญชาการฯและรัฐบาลทบทวนมาตรการป้องกันโรคและเงื่อนไขต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:เจนนรี ตันตารา
แหล่งข่าว : Rti