ไต้หวันเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มอีก 6 ประเภท

24
ไต้หวันเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้เพิ่มอีก 6 ประเภท

การระบาดโรคโควิด 19 เริ่มทุเลาลง ไต้หวันเปิดให้ผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า) อีก 6 ประเภทเดินทางเข้ามาได้ ประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้สอนศาสนา ฝึกอบรม(ศาสนา) การฝึกงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทำงานพร้อมกับการพักผ่อน(โครงการเยาวชน) แต่ยังคงจำกัดโควตาผู้เดินทางเข้าประเทศสัปดาห์ละ 40,000 คนเหมือนเดิม ทั้งนี้ ก่อนการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ชาวต่างชาติ 6 ประเภทข้างต้นเดินทางเข้าไต้หวันมีจำนวนเพียงปีละ 10,000 กว่าคนเท่านั้น ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไต้หวันจะมีการทบทวนปรับปรุงมาตรการเปิดประเทศเป็นระยะๆ

เนื่องการระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่สงบลง ในส่วนของการฉีดวัคซีน BNT สำนักงานอาหารและยา (FDA) กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแถลงว่า เห็นชอบกับการขยายเวลาอายุการใช้งานวัคซีน BNT จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน ขณะนี้มีวัคซีนสอดคล้องเงื่อนไขดังกล่าว 4 ล็อต จะเร่งฉีดวัคซีนให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

สถิติศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 23 กรกฎาคม ปีนี้ ผู้ป่วยอาการเบาและไม่มีอาการสะสม 4.35 ล้านคน สัดส่วน 99.53% ผู้ป่วยอาการปานกลาง 11,213 คน สัดส่วน 0.26% สำหรับอาการหนัก 8,977 คน สัดส่วน 0.21% ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 7,743 คน

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
แหล่งข่าว : Rti