ชาวไต้หวันที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หากต้องเดินทางไปทำงาน ตปท. ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ได้แล้ว แต่ต้องห่างจากเข็มสาม 5 เดือน

23
ชาวไต้หวันที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หากต้องเดินทางไปทำงาน ตปท. ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ได้แล้ว แต่ต้องห่างจากเข็มสาม 5 เดือน

     เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจัดแถลงข่าว โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นไป เปิดให้ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 แต่ต้องมีระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่สามเป็นเวลา 5 เดือนขึ้นไป

     การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในไต้หวันเริ่มชะลอตัว มาตรการควบคุมพรมแดนผ่อนคลายมากขึ้น แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกยังคงรุนแรง หลังจากที่ศูนย์บัญชาการฯได้ปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน (Advisory Committee on Immunization Practices หรือ ACIP) และประเมินจากสถานะวัคซีนของไต้หวันใน ปริมาณที่ได้รับส่งมอบและความต้องการในปัจจุบัน จึงเปิดให้ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม เป็นต้นไป 

     หวังปี้เซิ่ง (王必勝) ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันกล่าวว่า กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้าราชการ และผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญของ ACIP แนะนำว่า ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ โดยต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่3 เป็นเวลา 5 เดือน หรือ 150 วันขึ้นไป เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันสุงสุด ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากต้องเตรียมบัตรประกันสุขภาพ และบัตรเหลืองบันทึกการฉีดวัคซีนCOVID-19 แล้ว ต้องเตรียมหนังสือเชิญจากต่างประเทศ หนังสือรับรองหรือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากสถานที่ทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงตั๋วเครื่องบิน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสถานะกับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน

 

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:เจนนรี ตันตารา
แหล่งข่าว : Rti