หน้ากากอนามัยพ้นวิกฤตขาดแคลน? ร้านขายยาหลายแห่งมีเหลือเยอะ

210

            การระบาดของโรคปอดอักเสบ โควิต-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะกระเตื้องขึ้นในตอนนี้ ซึ่งทำให้ในหลายประเทศรวมทั้งในไต้หวันต้องประสบกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนหน้ากากอนามัย จนรัฐบาลต้องใช้มาตรการห้ามส่งออก และจำกัดการซื้อคนละ 2 ชิ้น/สัปดาห์ สำหรับผู้ใหญ่ ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ซื้อได้ 4 ชิ้น/สัปดาห์ห โดยได้แบ่งจำหน่ายไปตามร้านขายยาที่เป็นคู่ค้ากับกรมประกันสุขภาพทั่วประเทศกว่า 6,000 แห่ง โดยผู้ซื้อจะต้องให้บัตรประกันสุขภาพของตนเอง แบ่งซื้อตามเลขคู่ และคี่ ของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวสุดท้าย เลขคี่ซื้อได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนเลขคู่ ซื้อได้ในวันอังคาร พฤหัสฯ และเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์ ร้านขายยาบางส่วนปิดร้านไม่บริการในวันอาทิตย์ ขอซื้อได้ทุกคนไม่แบ่งเลขคู่เลขคี่ แต่ยังต้องถือปฏิบัติ 2 ชิ้น/สัปดาห์ เช่นเดิม

            อย่างไรก็ดี หลังจากการใช้มาตรการดังกล่าวมาเกือบเดือน และความพยายามเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของรัฐบาล ได้ส่งผลให้ปริมาณหน้ากากอนามัยในตลาดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยว่า ไม่จำเป็นต้องสวมใส่ตลอดเวลา เมื่อออกนอกสถานที่หรือกลางแจ้งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ จะใส่ในยามที่อยู่ในที่ปิดมิดชิด และผู้คนหนาแน่น เท่านั้น จนบางร้านขายยามีเหลือในสต๊อกไม่น้อย เนื่องจากปริมาณที่ได้รับโควต้าในแต่ละวันได้รับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งอาจหมายความว่า วิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัยในไต้หวันถูก "ปลดล๊อค" ไปแล้วกระมัง ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่จะถึงนี้ ปริมาณการผลิตหน้ากากอนามัยในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็นถึงวันละ 10 ล้านชิ้น ซึ่งน่าจะผ่อนคลายวิกฤตดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย