Ngày 23/3 bắt đầu thụ lý hồ sơ xin trợ cấp tiền bồi thường phòng dịch 1000 Đài tệ/ngày

7561

 

Ngày 23/3 bắt đầu thụ lý hồ sơ xin trợ cấp tiền bồi thường phòng dịch 1000 Đài tệ/ngày

 

Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, ngày 23/3 và ngày 31/3 sẽ thụ lý hồ sơ xin trợ cấp phí bồi thường phòng dịch Covid-19 một ngày 1000 Đài tệ, gồm 14 ngày, tức là 14.000 Đài tệ.

Đối tượng có thể xin trợ cấp :

1. Người cách ly tại nhà

2. Người kiểm dịch tại nhà

3. Người cách ly tập trung

4. Người kiểm dịch tập trung

5. Người phải chăm sóc người bị cách ly hay kiểm dịch không thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng, trong thời gian phải nghỉ làm đó nếu nhận được lương của công ty hoặc các khoản trợ cấp khác có tính chất giống nhau thì sẽ không được xin thêm số tiền trợ cấp này.

Trong thời gian 2 năm kể từ ngày kết thúc cách ly hoặc kiểm dịch, nếu không nộp đơn xin bồi thường phòng chống dịch bệnh thì sẽ bị hủy quyền nhận bồi thường.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin hãy gọi điện thoại đến đường dây tư vấn phúc lợi 1957 vào lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương
Source