Thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc có số ca nhiễm nhiều nhất, 40 ca

2372
Thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc có số ca nhiễm nhiều nhất, 49 ca (Ảnh: Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh)

Tính đến sáng ngày 22/3, Đài Loan đã ghi nhận 153 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 120 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, còn lại là lây nhiễm trong nước. 

Theo Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi công bố vào sáng ngày 22/3, thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc đều nhiễm 40 ca, thành phố Đài Trung 18 ca, thành phố Đào Viên 16 ca, thành phố Cao Hùng 11 ca, thành phố Đài Nam 8 ca, huyện Chương Hóa 6 ca, thành phố Tân Trúc 4 ca, huyện Vân Lâm 3 ca, huyện Nam Đầu 2 ca, thành phố Cơ Long, huyện Tân Trúc, huyện Miêu Lật, huyện Nghi Lan và huyện Bình Đông đều có 1 ca.

Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương cho biết, trong số 153 ca nhiễm Covid-19 có 2 người tử vong, 28 người được hủy lệnh cách ly, số còn lại bệnh tình đều ổn định.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương
Source