14/8, Đài Loan ghi nhận thêm 20.802 ca nhiễm COVID-19 trong nước, 290 ca từ nước ngoài, thêm 22 trường hợp tử vong

6
14/8, Đài Loan ghi nhận thêm 20.802 ca nhiễm COVID-19 trong nước, 290 ca từ nước ngoài, thêm 22 trường hợp tử vong. (Hình từ CECC)

Ngày 14/8, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trương ương (CECC) tuyên bố, Đài Loan ghi nhận thêm 21.092 ca nhiễm COVID-19, lần lượt gồm 20.802 ca nhiễm trong nước, 290 ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài, ngoài ra, trong số các ca nhiễm bệnh, có thêm 22 trường hợp tử vong.

Trung tâm Chỉ đạo cho biết, 20.802 ca nhiễm trong nước hôm nay, có 9.572 bệnh nhân nam, 11.220 bệnh nhân nữ, 10 trường hợp vẫn đang điều tra làm rõ; có độ tuổi từ chưa tròn 5 tuổi đến hơn 90 tuổi; lần lượt phân bố tại thành phố Tân Bắc (4.312 ca), Đài Trung (2.473 ca), Đài Bắc (2.432 ca), Đào Viên (2.324 ca), Cao Hùng (1.731 ca), Đài Nam (1.394 ca), Chương Hóa (897 ca), huyện Tân Trúc (566 ca), Vân Lâm (541) ca), Miêu Lật (535 ca), thành phố Tân Trúc (516 ca), Nghi Lan (500 ca), Bình Đông (474 ca), Cơ Long (396 ca), Hoa Liên (359 ca), Nam Đầu (318 ca), huyện Gia Nghĩa (313 ca), huyện Bành Hồ (208 ca), thành phố Gia Nghĩa (195 ca), huyện Kim Môn (136 ca), huyện Liên Giang (8 ca).

Khiết Nhi

Nguồn:RTI
Biên tập:Khiết Nhi
Nguồn : RTI