Từ ngày 26/9, người dân nguyên trú ở độ tuổi 55-64 được lãnh bộ kit test nhanh miễn phí

5
Từ ngày 26/9, người dân nguyên trú ở độ tuổi 55-64 được lãnh bộ kit test nhanh miễn phí.

Ngày 26/9, CECC cho biết, để đối phó với Omicron BA.4, BA.5 và các chủng đột biến khác, để bảo vệ sức khỏe của người dân nguyên trú, tăng cường sàng lọc những người có triệu chứng để có thể điều trị y tế sớm, do đó, bắt đầu từ ngày 26/9, người dân nguyên trú từ 55 tới 64 tuổi sẽ được cung cấp miễn phí 5 bộ kit test nhanh.

CECC chỉ ra, các bộ kit test nhanh đã được phân bổ cho từng chính quyền địa phương, người dân nguyên trú đủ điều kiện có thể đi lấy tại địa điểm do chính quyền địa phương chỉ định, khi đi lãnh chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Dân tộc nguyên trú, toàn Đài Loan có khoảng 70.000 người dân nguyên trú ở độ tuổi 55-64, dự kiến sẽ phát khoảng 350.000 kit test nhanh. Lần cấp phát miễn phí này sẽ không tính vào tư cách mua kit test nhanh theo tên thật.

Lệ Phương

Nguồn:RTI
Biên tập:Lệ Phương
Nguồn : RTI