Ucapan dari Ketua Dewan Pertanian

Ucapan dari Ketua Direktorat Jenderal Perikanan

201911

201910

201909

201908

201907

201906

201905

201904

201903

201902

201901

Organized by

Council of Agriculture, Executive Yuan, R.O.C.(Taiwan)
Fisheries Agency, Council of Agriculture

Links

Most Popular

Latest Program